Domaći pornići i internet

Pocevši od 1990-ih godina, pornografske slike su korisnici delili i razmenili preko onlajn usluga, kao što je America Online, ali i preko foto sajtova kao što su Flickr i društvenih mreža kao što su myspace. Danas ima dosta sajtova koji se koriste za deljenje amaterske fotografije pornografskog ili erotskog materijala, selfija bez odeće, ali i hardkor fotografije. Mnogo privatni korisnici mogu lako da kontrolišu način deljenja fotografija kroz određene grupe koji imaju pristup ograničen članovima grupe. Nedavno je došlo do povećane pažnje na potencijalnu opasnost za tinejdžere i decu, koji mogu biti svesni posledica, koristeći svoje kamere da bi delili video zapise i slike koji se zatim dele među njihovim prijateljima. Slike bi prvobitno trebalo da da se deli izmedu parova ali se sada mogu širiti po svetu. Rezultat je za sada neprimetan, ali postojaće mogućnost za sve veći priliv i sve veću zloupotrebu mladih tinejdžera, ucenjivanja i slično. Pre pojave kamkordera i VHS kasete, parovi su morali da se snimaju uz pomoć Super 8 trake koji su onda morali da šalju na dalju obradu. To je bilo i skupo i rizično kao i to da studio koji se bavi obradom filma može da prijavi film policiji u zavisnosti od njihovih lokalnih zakona. Danas je potrebno imati malo bolji mobilni telefon, i snimak se može zabeležiti u visokoj rezoluciji, ali je rizik od krađe i nelegalne distribucije veliki. Zato, potrebno je voditi računa kome se dozvoljava snimanje porno ili erotskih radnji, kako ne bi došlo do zloupotrebe.